Lotkeys to strona internetowa z najszerszą gamą produktów i najlepszymi cenami na świecie.

Panel klienta Rejestr & Login

0
Nie dodano jeszcze żadnych produktów do koszyka.

KYC Policy

Polityka KYC (Poznaj swojego klienta) Lotkeys.com

Niniejsza polityka KYC (Know Your Customer) ("Polityka") jest zawierana między użytkownikiem ("Użytkownik") a Lotkeys.com ("Strona") podczas korzystania z naszych usług na Stronie.

Cel i zakres

W Lotkeys.com wdrażamy politykę KYC (Know Your Customer), aby zwiększyć bezpieczeństwo tożsamości naszych klientów i procesów płatności, zapobiegać oszustwom i spełniać wymogi prawne. Polityka ta obejmuje procesy weryfikacji tożsamości naszych klientów i wykrywania podejrzanych transakcji płatniczych.

Proces weryfikacji tożsamości

Dane identyfikacyjne: Klienci mogą być zobowiązani do podania swoich danych identyfikacyjnych podczas składania zamówienia lub tworzenia konta. Informacje te mogą obejmować imię, nazwisko, adres i dane kontaktowe.

Dokumenty weryfikacji tożsamości: W przypadku podejrzanych transakcji płatniczych lub wykrycia oszustwa, Lotkeys.com może zażądać od klientów dokumentów tożsamości. Dokumenty te mogą obejmować dowody tożsamości, paszporty lub inne dokumenty identyfikacyjne.

Oświadczenie pisemne: Klienci mogą zostać poproszeni o złożenie pisemnego oświadczenia. Szczególnie w przypadku dużych transakcji płatniczych lub w przypadku niepewności, klienci mogą zostać poproszeni o dostarczenie pisemnego oświadczenia jasno określającego ich źródła i cele finansowe.

Podejrzane transakcje płatnicze i wyjątkowe przypadki

W przypadku wykrycia podejrzanych transakcji płatniczych, Lotkeys.com może zażądać od klienta dokumentu tożsamości ze zdjęciem, oficjalnych informacji lub pisemnego oświadczenia. Proces ten zostanie wdrożony w celu wykrycia oszustwa lub zgodności z wymogami prawnymi. Prywatność i bezpieczeństwo zostaną zachowane podczas wysyłania takich żądań do klientów.

Ochrona danych i prywatność

Informacje dotyczące tożsamości klienta będą wykorzystywane i przechowywane wyłącznie zgodnie z wymogami prawnymi. Informacje o klientach nie będą udostępniane stronom trzecim.

Zmiany i aktualizacje

Niniejsza polityka KYC może być aktualizowana i poprawiana w razie potrzeby. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzanie aktualizacji.

Niniejsza polityka została stworzona w celu zapewnienia bezpieczniejszego i bardziej przejrzystego procesu transakcji pomiędzy Lotkeys.com i jej klientami. Uprzejmie prosimy naszych klientów o zrozumienie i przestrzeganie tej polityki.

Kontakt

Aby skontaktować się z Lotkeys.com i uzyskać więcej informacji na temat niniejszej polityki KYC, można skorzystać z następujących danych kontaktowych:

E-mail: info@lotkeys.com

Ostatnia aktualizacja: 12/09/2023

Bezpieczne zakupy

Bezpieczne zakupy

%100 Bezpieczne zakupy dzięki oficjalnym źródłom

Szybka dostawa

Szybka dostawa

Szybka dostawa 24 godziny na dobę.

Wsparcie na żywo

Wsparcie na żywo

Wsparcie 24/7.

Zadowolenie klienta

Zadowolenie klienta

100% satysfakcji gwarantowane

Wybór regionu

Wybór języka umożliwi nam zaoferowanie odpowiednich produktów i metod płatności.

Wybierz preferowany język: